HR Manager

Schoenfabriek Wed. J.P. van Bommel, Moergestel

In 1734 werden de eerste van Bommel schoenen gemaakt. Op dit moment zijn Reynier, Pepijn en Floris van Bommel de 9e generatie van Bommels die leiding geven aan het familiebedrijf. De filosofie is altijd hetzelfde gebleven: Mooie kwaliteitsschoenen maken en verkopen.

Wie zijn wij?

Jarenlange traditie en moderne vooruitgang gaan hier hand in hand. Klasse, kwaliteit, stijl, met een eigen twist kenmerken ons bedrijf. Als laatste schoenfabriek in Nederland, met eigen Internationale Brandstores in heren en damesschoenen zijn wij marktleider in het hoog-segment. Ons bedrijf kenmerkt zich door korte lijntjes, betrokkenheid en zelfstandigheid. 

Doel van de functie

De HR manager ontwikkelt, implementeert en controleert het HR beleid binnen de kaders van wet- en regelgeving en de bedrijfsvisie. Daarbij wordt gezorgd voor optimaal functionerende ondersteunende systemen en processen. De HR manager fungeert als HR adviseur voor de directie en als leidinggevende van de eigen HR afdeling. De HR manager draagt zorg voor een betrouwbare en effectieve uitvoering van de gehele HR operatie.

Organisatorische positie

 • HR manager ontvangt hiërarchisch leiding van de commercieel directeur.
 • HR manager geeft hiërarchisch leiding aan HR medewerkers (3 FTE).

Verantwoordelijkheden

1. Algemeen

 • Leiding geven door de kwaliteit en productiviteit van de dagelijkse werkzaamheden te controleren, medewerkers te instrueren, coachen en motiveren;
 • Beoordelen van de resultaten van medewerkers op basis van vooraf vastgestelde meetindicatoren;
 • Signaleren van knelpunten in HR werkprocessen, initiëren van meer efficiënte en/of effectieve werkwijzen;
 • Zorgen voor een goede communicatie/afstemming tussen het HR en overige afdelingen;
 • Waarborgen van de juiste kwantitatieve en kwalitatieve bezetting van de HR afdeling;
 • Waarborgen van een prettige en resultaatgerichte werkomgeving;
 • Voeren van functionerings-, beoordelings- en verzuimgesprekken;
 • Beheren en bewaken van het afdelingsbudget.

2. Beleid

 • Ontwikkelen, realiseren en implementeren van het HR beleid;
 • Beoordelen van effecten van beleidsvoorstellen op korte en lange termijn vanuit HR perspectief;
 • Beheren en door ontwikkelen van het bedrijfshandboek;
 • Door ontwikkelen en implementeren van Arbobeleid in met directie, ARBO- en VGWM commissie;
 • Beheren en bewaken van Arbo-jaarplan;
 • Beheren en bewaken van protocollen (verzuimbeleid, functioneringsgesprekken, beoordeling, verlof e.d.).

3. Advies

 • Adviseert vanuit het HR perspectief over te voeren organisatiebeleid;
 • Handelt juridische zaken op HR gebied af in overleg met directie en met juridische ondersteuning;
 • Adviseert en ondersteund bij het vaststellen van omvang en aard van vacatures en functieprofielen;
 • Stemt met leidinggevenden de behoefte af voor coaching, opleiding en ontwikkeling;
 • Ondersteund leidinggevenden op HR gebied (verzuimbegeleiding, functionerings- en beoordelingsgesprekken, arbeidsconflicten, bijzonder verloftoekenningen, PBM, arbobeleid e.d.);
 • Ondersteund de algemeen directeur bij O.R. zaken.

4. Recruitment

 • Geeft leiding aan het werving, selectie proces;
 • Toezicht houden op en aansturen van effectiviteit van werving en selectie van kandidaten;
 • Deelnemen aan sollicitatie gesprekken en/of toezicht houden op de kwaliteit ervan;
 • Assessments inzetten en afstemmen met leidinggevenden en kandidaten;
 • Managen van het on- en of-boarding proces;
 • Toezicht houden op kwaliteit van inwerkprogramma’s.

5. Uitvoering

 • Draagt zorg voor een up-to-date personeelsadministratie, conform wet- en regelgeving;
 • Vormen van arbeidsongeschiktheid dossiers volgens Wet Verbetering Poortwachter;
 • Onderhouden van de contacten met de arbodienst en re-integratiebureaus;
 • Waarborgen van een ongevallenregistratie, en melding bij de arbeidsinspectie;
 • Begeleiden van ontslagprocedures en exitgesprekken;
 • Draagt zorg voor het tijdige inzet van wettelijk verplichte meetinstrumenten zoals R.I.&E. en PAGO;
 • Draagt zorg voor onderhoud van het bestand van functiebeschrijvingen, functiewaarderingen en het beoordelingssysteem;
 • Bijwonen van OV vergadering, leiden van de Arbo commissie, samenwerken de VGWM commissie;
 • Organiseert bijeenkomsten en/of attenties bij dienstjubilea, afscheid en bijzondere gelegenheden;

Profiel

 • HBO/WO werk- en denkniveau;
 • +5 jaar ervaring in vergelijkbare functie;
 • Kennis van wet en regelgeving;
 • Kennis van toegepaste softwareapplicaties (AFAS);
 • Goede kennis van de Nederlandse, Engelse en bij voorkeur ook Duitse taal